Mua phần mềm, đặt hàng trực tuyến

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM GIÁM SÁT KBREMOTE

SỐ LƯỢNG GIÁM SÁT MẠNG LAN GIÁM SÁT QUA INTERNET
GIÁ LẺ (VND) GIÁ LẺ (VND)
KEY CHO 5 MÁY 990,000 2,190,000
KEY CHO 10 MÁY 1,890,000 3,990,000
KEY CHO 20 MÁY 2,590,000 5,990,000
KEY CHO 30 MÁY 3,790,000 7,190,000
KEY CHO 50 MÁY 5,690,000 9,890,000
KEY CHO 100 MÁY 8,890,000 14,990,000
KEY CHO 200 MÁY 10,990,000 22,190,000
KEY CHO 500 MÁY 44,390,000
KEY CHO 1,000 MÁY 63,790,000